FUNTRAX AIRTRACK – RUNTRAX – AIRBEAM BRUGERMANUAL

 

 

1.INTRODUKTION
2.SIKKERHEDS INSTRUKTIONER
3.BRUGERINSTRUKTIONER/TEKNISKE DATA
4.OPSÆTNING
5.PAKNING EFTER BRUG
6.PROBLEMLØSER
7.TEKNISKE DATA
8.REPARATION  

                                  cheap airtrack

1.INTRODUKTION

Denne brugervejledning beskriver, hvordan du skal bruge og behandle din Funtrax Airtrack.

Inden brug bør du læse denne manual grundigt igennem. For yderligere spørgsmål kontakt venligst vores kundeservice på mail eller telefon.

Vi håber, du bliver glad for din nye Airtrack fra Funtrax. 

 

 

 

2. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
 • Disse instruktioner gælder for alle oppustelige produkter fra FUNTRAX. Produkterne vil blive beskrevet som Airtrack.
 • Funtrax Airtracks er specialdesignet træningsudstyr til hjemmetræning af gymnastik, cheerleading, tumbling, skolesport, showgroups, kampsport, parkour, freerunning og tricking.
 • Brug ikke sko på en Airtrack, da det kan beskadige overfladen. Hvis bedre greb ønskes, benyt Funtrax-strømper med grip.
 • Placér aldrig en Airtrack nær/under overliggende forhindringer, som f.eks. træer, strømledninger, overliggende garagespær eller lign., og placer ikke Airtracken på en skråning.
 • Medbring ikke skarpe genstande på eller tæt på en Airtrack.
 • Undgå at springe eller lande tættere end 20 cm på en ventil.
 • Sørg for, at luftproduktet har tilstrækkeligt lufttryk for at undgå skade. Anbefalede lufttrykniveauer findes i denne brugsanvisning.
 • Brug ikke en Airtrack uden at bruge landingsmåtter i begge ender. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du også placere landingsmåtter på siderne.
 • Det område, som Airtracken er placeret på, skal være rent, tørt, fladt og fri for forhindringer og skarpe genstande.
 • Ved omplacering af Airtrack så træk den ikke langs jorden. Løft den i håndtagene, og undgå skrabning.
 • Pump ikke din Airtrack op på fugtige steder, i nærheden af elektricitet. 
 • Brug ikke Airtrack i regnen. Dette kan være farligt, da overfladen bliver glat i regnvejr.
 • VIGTIGT! Udsæt ikke Airtracken for varme, herunder varme fra langvarig udsættelse for solen.
 • Hvis det er tilfældet, du forlader din Airtrack udendørs, anbefales det at nedregulere lufttrykket til et minimum for at mindske risikoen for overtryk i varmt vejr (kan forårsage så meget overtryk, at Airtracken springer op i samlinger.)
 • Bemærk, at Airtracken bliver hårdere i varmt vejr og taber tryk, når den udsættes for mindre varme. 
 • Når du installerer Airtrack udendørs, skal du bruge et underlag for at undgå at beskadige din Airtrack.
 • Pak, opbevar eller transporter aldrig en Airtrack, når den er våd.
 • Airtrack rengøres med vand og blød sæbe. Brug ikke industrielle rengøringsmidler.
 • Brug aldrig en beskadiget Airtrack.
 • Forlad aldrig en Airtrack uden at sørge for lavt tryk pga. varmeudvikling som beskrevet i denne vejledning.
 • Vær opmærksom på, at Airtracks ikke er designet som landingsmåtter.

 

 

 

3. BRUGERINSTRUKTIONER

 

FUNTRAX Airtracks er produceret med formålet at dyrke hjemmetræning, gymnastik, acro, cheerleading, tumbling, kampsport og parkour.

Produktet kan benyttes af alle uanset vægt, alder eller niveau.

Bemærk, at en Airtrack ikke kan benyttes som en landingsmåtte grundet dens bounce-effekt.

 

 

 

For at sikre den rette træning, er det vigtigt, du finder det rette tryk.
Hård:       Ved højt tryk skaber du et dødt gulv, benyttes på konkurrenceplan.
Medium:  Ved lavere tryk får du fornemmelsen af et bedre bounce, som hjælper dig til træning af dine spring.
Blød:        Endnu lavere luft tryk anbefales til leg og sjov eller gymnastik på begynderniveau.

Det konkrete tryk i Airtracken er meget svingende fra person til person både ud fra vægt og niveau, og hvad type udfoldelser, som udføres.

Den bedste løsning for et optimalt tryk er at stille sig på Airtracken og føle sig frem og sikre sig, at man ikke kan springe den i bund. Er man i tvivl om, om man har nok lufttryk i Airtracken, så pump mere luft i.

 

 

 

 

4.OPSÆTNING
Sørg for, at du grundigt har læst sikkerhedsinstruktionerne inden opsætning

1.Find et godt, plant område for Airtracken. For at undgå skade skal du sørge for, at der ikke er skarpe genstande på arealet. Hvis du bruger  Airtracken udenfor, skal du altid bruge et underlag.

2.Flyt Airtracken i Funtrax-tasken til det ønskede sted.

3.Tag Airtracken ud af Funtrax-tasken, og fold den ud.

  

4.Sæt pumpen i stikkontakten, og tilkobl den til en af ventilerne (lige meget hvilken ventil – de er alle ens)

5.Tænd for blæseren, og vent på, at Airtracken når det ønskede tryk.

  

6.Sluk for og frakobl blæseren.                                   

7.For finjustering af lufttryk tryk på ventilen for at mindske trykket, for højere tryk pump igen (punkt 5).

8.Klar til brug.

 

 

 

 

 

 

5.PAKNING EFTER BRUG

Efter brug gør følgende.
Sørg for, at Airtracken ikke er våd eller beskidt.

 

1.Sæt pumpen i stikkontakten

2.Pumpen kan både suge og blæse. Flyt slangen til den anden ende af pumpen for sugefunktion.

3.Tilkobl pumpen til en af ventilerne, og tænd for pumpen.
Ved længere Airtrack-modeller tøm evt. først for luft i den ene ende og herefter i den anden ende af Airtracken for at få al luften ud.

4.Ved manuel pumpe hold ventilen inde, og begynd at rulle for at presse luften ud af Airtrack.

 

 

Pakkemetode 1.

HOME, HOMEplus, PERFORMANCE og PRO pakkemetode : Rul Airtracken i fuld bredde ( Anbefalet pakkemetode )

   

 

Pakkemetode 2 : Vend Airtracken om VIGTIGT (hvid stribe side ned imod jorden/gulvet). Fold nu 2 gange, som billedet viser, herefter rul Airtracken.

      

   

Anbefales, køb en aluminium sækkvogn. Kør sækkevogn hen til airtrack,rejs airtrack op og spænd den fast med en strop.

 

 

 

 

 

 

 

6.PROBLEMLØSER
Taber luft?

Det er ikke usædvanligt, at en Airtrack skal reguleres i tryk. Specielt ved brug udendørs kan det forekomme, at du skal regulere trykket flere gange om dagen. Det skyldes ikke at den er utæt; det er naturens lov (varm luft fylder mere end kold luft).

Dvs. at hvis du pumper din Airtrack op i overskyet vejr, vil trykket stige, hvis solen bryder frem – og omvendt tabe tryk hvis pumpet op i solskin, og solen går væk. Det kan fra en varm sommerdag til en kølig aften virke voldsomt, hvor meget trykket kan ændre sig, så vær ikke bekymret for, at den er utæt.

Hvis Airtracken taber usædvanligt meget lufttryk, så tjek, om ventiler er lukket ordentligt til ved at give dem et hurtigt tryk. Hvis den fortsat taber lufttryk, så tjek den for huller eller revner – måske den har været udsat for en mindre skade (For reparation af huller/revner se 8. Reparation)

Har svært ved at få al luften ud?

Vi oplever ofte ved længere modeller, at det kan være svært at få al luften ud. Der er ventiler i begge ender af alle de længere Airtracks, så sæt pumpen på sugefunktion, og benyt begge ventiler. Så vil Airtracken nemmere kunne tømmes helt for luft.

Hvor lang tid garanti er der på en Airtrack?

Der er 24 måneders garanti på vores produkter. Fragt er ikke inkluderet.

Skal man lægge et underlag under en Airtrack ved brug udendørs?

Vi anbefaler altid, at man beskytter sin Airtrack, når benyttes udendørs, brug evt. tæpper, presenning eller lign.

 

 

 

 

 

 

7.TEKNISKE DATA

For specifikke detaljer omkring mål og vægt, se de enkelte produkter i beskrivelser.

Undgå at pumpe din Airtrack mere op end til hård. Pump altid din Airtrack op under opsyn.

PUMPETID
Det tager samme tid at tømme Airtracken for luft som at pumpe den op.

 

 

 

 

 

 

 

8.REPARATION
1.RENGØR OMRÅDET OMKRING REVNEN/HULLET MED HUSHOLDNINGSSPRIT GRUNDIGT.
2. KLIP ET STYKKE AF DET MEDFØLGENDE LAPPEMATERIALE TIL I DEN ØNSKEDE STØRRELSE. SØRG FOR, AT LAPPEN SKAL VÆRE 3,5 CM STØRRE I DIAMETER FRA HULLET, DVS. MINIMUM 7 CM I DIAMETER BRUG EVT LÅG SOM SKABELON DEN MÅLER 7 CM.

   

3.SÆT MALERTAPE OMKRING HULLET I DEN ØNSKEDE STØRRELSE AF LAPPEN. BRUG DIN TILKLIP- PEDE LAP SOM SKABELON.TAG SIKKERHEDSHANDSKER PÅ.

   

5.ÅBN LIMEN, OG PÅFØR LIMEN MED EN PENSEL PÅ LAPPEN OG OMKRING HULLET.
6.SÆT LAPPEN PÅ DET INDRAMMEDE OMRÅDE.
7.LAD DET TØRE I 24 TIMER.
8.FJERN TAPEN.
9.KLAR TIL BRUG.

 

 

For yderligere spørgsmål kontakt  : FUNTRAX DANMARK        + 45 717 417 27         info@funtrax.dk